Skelska platna – Maxima

mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
Maxima

Skelska platna sa štampom

Ovaj vid reklamiranja predstavlja najpovoljnije, a ujedno i najefikasnije rešenje za velike proizvođače materijala za fasade. Na ovaj način se obezbeđuje izuzetna vidljivost Vašeg brenda po veoma povoljnim cenama, naročito ako se kao uporedna vrednost uzme cena zakupa bilborda na mesečnom nivou.