Eksterijer – razni primeri

mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
Mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
Razni primeri

Brendiranje eksterijera

Brendiranje eksterijera može se raditi na više načina korišćenjem različitih tehnika i materijala. Izlozi se mogu brendirati PVC i poluprovidnim folijama, moguće je dodati svetleću reklamu, totem… Opcije su brojne.