Brendiranje enterijera – SIKA

mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
mogal
SIKA

Brendiranje enterijera

Brendiranje enterijera može se raditi na više načina korišćenjem različitih tehnika i materijala. Početak su PVC i poluprovidne folije, ali i svetleći LED paneli, aluminijumski paneli, totemi, pokazivači pravca, info pultovi, info table… Opcije su brojne.